Politics in command

on Friday, March 11, 2011
Buhat ng umalis ako sa Maynila, ayan na ang itinatak ko sa aking isipan.

Para hindi ako maging subjective. Ayan ang sinasabi ko sa sarili ko. "politics in command" at kapag na tapos na ang mga bagay-bagay, itasa ang mga pangyayari.

Ayoko maging liberal. Ang masasabi ko na lang iyo "politics in command, boy" kausapin ang dapat kausapin, huwag mong hayaang maging pro-tfi si ate! tungkulin nating i-giya ang naliligaw na landas,

0 mga pandadaot:

Post a Comment