Day 06 - A picture of a person you'd love to trade places with for a day

on Tuesday, October 16, 2012


She.


Not only for a day, but each and every time she suffers from asthma, I would.

Just to make sure she'll be alright and enjoy the air we breathe every second. 

Day 05 - A picture of your favorite memory

on Sunday, October 14, 2012
Isa sa masasayang hapon ko kapiling ang mga batang ito. 


Kung hindi ako nagkakamali, taong 2008 ito. Pinaghandaan naming mabuti ang araw na iyan, kani-kaniyang paalam sa mga magulang, pagpapasulpot ng sariling pamasahe para makapunta sa kitaan sa takdang oras.

Dahil stress sa arawang gawain sa publikasyon, mas pinili naming mag-aral sa isang parke para iba at maganda ang ambiance. Iyon nga lang, hindi namin nabigyan ng konsiderasyon na maaaring sumama ang lagay ng panahon. Oo. Biglang umulan. Nakipag-patintero kami sa bawat patak at umindak nang paulit-ulit sa kada ritmong nililikha ng ulan.

Kahit hindi namin natapos ang pag-aaral (hanggang ngayon hindi pa rin namin ito natatapos pare-pareho) naging masaya kami sa araw na ito, na nauwi sa kwentuhan, tawanan, biruan, pictorial at nanatiling agit at sinsero, dedikado, masikhay sa paggampan ng aming mga tahas at gawain.

Day 04 - A picture of your night(something you did that night)

on Saturday, October 13, 2012

Kanina pag-uwi ko galing hospital, agad akong pumasok sa aking kwarto at binuksan ang laptop. Plano ko na kasi tapusin ang mga gawaing hindi ko pa natatapos.

Dahil sa hindi ako makapag-simula ng trabaho na magulo ang paligid, inuna ko ng linisin ang files ko sa laptop. At kumain ito ng mahigit-kumulang apat oras. Kaya naman, maliit lang ang output ko ngayong gabi.

Hindi ko na kaya. Matutulog na ako. Maagang maaga pa ako mamaya. :) Good mornight. 

Day 03 - A picture of the cast from your favorite show

on Friday, October 12, 2012
It's been ages now, since the last time I turned on the TV.
Sorry. 

Day 02 - A picture of you and the person you have been closest with the longest

on Thursday, October 11, 2012

Sina Meloy and Tonet. Hindi na kailangan pang isalaysay ang bawat kwentong sama-samang pinagtawanan, iniyakan, pinag-awayan, problemang hinarap at niresolba (buhay pag-ibig, pamilya, pagkilos, pag-aaral at maging pinansya).

Maraming salamat sa bawat araw na kapiling ko kayo. Pinapasaya niyo ako kahit sa panahong gusto ko mag-moda ay hindi magaganap dahil papatawanin niyo ako. :) Mahal ko kayong dalawa. Day 01 - A picture of yourself with ten facts

on Wednesday, October 10, 2012


<3 Violet.

<3 Stars.

<3 Fish bones.

<3 The Beatles.

<3 Chocolates.

<3 read and write poems.

During my spare time, I'll just lock myself in my room and sleep all-day, watch good movies (even cartoons will do), eat, read, and write.

A dreamer.

A lover.

An activist.