Day 05 - A picture of your favorite memory

on Sunday, October 14, 2012
Isa sa masasayang hapon ko kapiling ang mga batang ito. 


Kung hindi ako nagkakamali, taong 2008 ito. Pinaghandaan naming mabuti ang araw na iyan, kani-kaniyang paalam sa mga magulang, pagpapasulpot ng sariling pamasahe para makapunta sa kitaan sa takdang oras.

Dahil stress sa arawang gawain sa publikasyon, mas pinili naming mag-aral sa isang parke para iba at maganda ang ambiance. Iyon nga lang, hindi namin nabigyan ng konsiderasyon na maaaring sumama ang lagay ng panahon. Oo. Biglang umulan. Nakipag-patintero kami sa bawat patak at umindak nang paulit-ulit sa kada ritmong nililikha ng ulan.

Kahit hindi namin natapos ang pag-aaral (hanggang ngayon hindi pa rin namin ito natatapos pare-pareho) naging masaya kami sa araw na ito, na nauwi sa kwentuhan, tawanan, biruan, pictorial at nanatiling agit at sinsero, dedikado, masikhay sa paggampan ng aming mga tahas at gawain.

0 mga pandadaot:

Post a Comment