Day 02 - A picture of you and the person you have been closest with the longest

on Thursday, October 11, 2012

Sina Meloy and Tonet. Hindi na kailangan pang isalaysay ang bawat kwentong sama-samang pinagtawanan, iniyakan, pinag-awayan, problemang hinarap at niresolba (buhay pag-ibig, pamilya, pagkilos, pag-aaral at maging pinansya).

Maraming salamat sa bawat araw na kapiling ko kayo. Pinapasaya niyo ako kahit sa panahong gusto ko mag-moda ay hindi magaganap dahil papatawanin niyo ako. :) Mahal ko kayong dalawa. 0 mga pandadaot:

Post a Comment