Kung paano magtayo ng kubol

on Tuesday, December 13, 2011
Kung paano magtayo ng kubol
Anna Tolentino


I.

Itayo ang haligi
sa taktikal na pwesto
at ilapat sa lupa
ang mga kondisyon ng

L A K I

H

A

B

A            

L              A             P             A             D

II.

May ilang ulit din dapat
Ipulupot ang tali
Bago ito ibuhol sa haligi.
Kung kapusin man,
maging mapamaraan at
habaan ang pisi.

Kailangang
mahigpit ang pagkakatali nito
sa bawat kanto
upang
hindi madaling mabuwag
ang kubol.

III.

Panahon na
para
itapal
ang
trapal
na

                             E       P       E
                   D                                    N
          E                                                       S
D                                                                          A

                                 
                                  T


                                  I


                                  T


                                  I


                                  N


                                  D


                                  I


                                  G

sa panahon ng mga unos.


*Alay kina camper Sakne, camper kuya Tom, camper Brutus at sa iba pang marshals at master campers

13 Disyembre 2011
Quezon City

0 mga pandadaot:

Post a Comment