Day 12 - A picture of something you love.

on Sunday, December 1, 2013


Ang apat na bagay na bumubuo sa pagkatao ko.

Travel.
Naglalakbay ang bawat tao para hanapin ang kaniyang hinahanap sa buhay. Ganoon din ako, naglalakbay para buuin ang sarili at sa bawat lugar na aking pinupuntahan ay katumbas ng ilang pahina ng kasaysayan sa aking pagkatao.

Notebook.
Mas kilala ako ng aking mga kwaderno kumpara sa ibang tao. Alam nito kung may kinukubli akong alinlangan o dinaramdam na hindi ko maisatitik sa kaniya. Dagdag pa, hindi siya napapagod maghintay at alam kong kinasasabikan niya ang aking mga kwento.

Planner.
Hindi totoong hindi pa naiimbento ang time-travel machine. Buksan mo lang ang iyong planner, maging day dreamer pansamantagal at i-turn on ang iyong mind-projector; dadalhin ka na nito sa iyong past-present-future.

Computer.
Miserable ang buhay ko kapag wala ito.

0 mga pandadaot:

Post a Comment