Laban sa Unang Kampaniyang Paglibid*

on Saturday, January 4, 2014
Nagdiringas ang kagubatan sa ilalim ng alapaap,
Dumadagundong ang galit ng mga kawal hanggang sa kalangitan.
Kinukubli ng ambon ang rurok ng Lungkang.
Sabay-sabay na hiniyaw:
Nakubkob ang ating bungad Chang Hui-tsan!
Dalawang daang libong matatag na kawal
Ang kaawayAng lumikha ng asbok pabalik ng Kiangsi.
Milyong manggagawa at magsasaka ang pumukaw
Para kolektibong lumaban,
Sa makatarungang digma sa palibot ng paanan ng Puchou!


*KaMAO
Mga Salin ng mga Tula ni Mao Zedong

Kopyang pang-internet, ipinaskil noong
Disyembre 26, 2013– sa ika-120 kaarawan ni Mao Zedong

Para tignan ang iba pang salin: 


0 mga pandadaot:

Post a Comment