CTU*

on Friday, November 5, 2010
Pinag-iipunan.
Nagpapapatak.

Makakumpleto lang ng bente sinco.
kapalit ang bawat letrang
manggagaling sa ‘yo.

Inaabangan na makita ang pangalan
sa new messages,
habang binabaybay naman sa inbox
ang mga mensaheng
magpapangiti sa malungkot na umaga
at magpapatatag sa pangungulila tuwing gabi.

Hindi sapat ang message counter at call duration
para itala ang tagal ng pagkakakilalanlan;
Hindi rin batayan ang call log
kung hindi nag-kakausap.

Ang mahalaga ay kung paano
pagpapahalagaan ang signal:

Madalas putul-putol ang linya,
hindi magkaintindihan sa mga nais ipahayag;

May panahon namang walang marinig,
sinisikap na maunawaan ang esensiya ng walang imikan;

Malimit ding mahirap kumunek,
kailangan ng mahabang pasensiya
para ituro kung paano ang mag-hintay


gayun din naman kung walang signal.*Para sa mahal kong kasama, kaibigan at karelasyon

0 mga pandadaot:

Post a Comment