R E B o l u s y o n

on Friday, November 5, 2010


Sa likod ng stage, doon ako nagtuturo ng tatsulok sa iba pang estudyante


Malimit  sabihing walang muwang sa politika at walang inatupag ang mga bata kundi laro at TV, ngunit iba si JB Fulgencio o mas kilala sa pangalang Reb*. Sa edad na 10, siya ay maagang namulat, sumapi sa League of Filipino Students (LFS) at patuloy na kumikilos para sa pagpapalaya sa mamamayang Pilipino sa isang lipunang Mala-Kolonyal at Mala-Pyudal (MKMP).

Ika-19 ng Setyembre taong 1996 isinilang ni nanay Sandra si Reb sa Quezon City. Pangalawa siya sa apat na supling nina nanay Sandra at tatay Jerick. Si Gab ang panganay (kasapi din ng LFS), sumunod naman kay Reb si JM at bunsong unica iha ay si Sara.

Mag-mulat

Sampung taong gulang at nasa ika-limang baitang si Reb nang unang makilala niya sina Abby at Hiyas, pawang mga kasapi ng LFS-High School at nagoorganisa sa kanilang komunidad para sa paglaban sa demolisyon sa kanilang lugar.

Regular na pumupunta sina Abby at Hiyas sa komunidad kung saan nakatira si Reb upang magbigay ng mga pag-aaral at mag-organisa. Sa ilang serye ng pulong masa at mga pag-aaral sa ilalim ng Pambansa Demokratikong Pag-aaral (PADEPA) ay madalas na dumadalo si Reb.

Matapos siyang mabigyan ng pag-aaral hinggil sa tatsulok (isang pag-aaral kung paano napagsasamantalahan at inaapi ang masang anakpawis ng mga naghaharing uri sa MKMP lipunan), agad nanagpahayag si Reb na sumali sa LFS. “Interesado akong sumali kasi, para malaman din yung kalagayan ng lipunan,” seryosong pahayag ni Reb. “Ang LFS ay organisasyon ng student[s] na nakikibaka tungkol sa karapatan sa edukasyon at estudyante,” dagdag pa niya.

Noong una ay sinekreto ni REB sa kaniyang magulang ang pagsali sa LFS, dahil, natatakot siyang mapagalitan, mapagbawalan at paalisin siya sa LFS ng kaniyang mga magulang. Ngunit, binaka
niya ang mga bagay na ito upang hindi maging hadlang sa kaniyang pag-unlad bilang isang organisador.

Naging katuwang niya ang kaniyang kuya Reb at iba pang mga kasapi ng LFS high school sa pagpapaliwanag sa kanilang pamilya. Makalipas ang ilang buwan ay nalaman din ni nanay Sandra ang hinggil dito. Bagama’t, hindi maiiwasang madalas na nag-aalala si nanay Sandra para sa kaniyang mga anak, ramdam at kinikilala nila Gab at Reb ang pagsuporta ng kanilang mga magulang sa kanilang adhikain.


Nagtuluy-tuloy ang pagmumulat, pagoorganisa at pagpapakilos ni Reb simula nang maging kasapi siya ng LFS. “Sa likod ng stage, doon ako nagtuturo ng tatsulok sa iba pang estudyante,” pagbabalik-tanaw ni Reb.

Kadalasan, kapag nakikita ng mga guro ang mga propagandista-edukador ay agad silang pinapatigil, pinapagalitan at binabantaan na sila ay ipapa-guidance. Subalit, kahit na nakikita ng mga titser ang kaniyang ginagawang pag-oorganisa ay hindi ito naging hadlang sa kaniya at iba pang myembro ng LFS sa kanilang paaralan para magmulat, magrekluta at magpakilos. “Para habang maaga pa, mamulat na sila sa kalagayan ng mamamayan,” diin ni Reb.
Mag-organisa

Nang dumami na ang mga kasapi ng LFS sa Project-3 Elementary School, ay itinayo nilang ang Komite sa Pagbubuo ng Balangay (KPB). Ngunit, hindi na rin nagawang maitayo ang balangay dahil nagsipag-gradweyt na rin ang mga kasapi. Bagamat naghiwa-hiwalay sila nang magsipagtapos sa elementarya, sila ay nagpatuloy pa rin sa pag-oorganisa ng mgakabataan sa mga bagong nilang paaralang pinasukan.

Sa kasalukuyan, nag-aaral si Reb sa Quirino High School. Bagong ekwelahan, bagong kamag-aral, bagong kabanata sa pagoorganisa at pakikibaka. Aminado si Reb na talagang sa umpisa ay mahirap mag-organisa, kaya naman nagbuo ng resolusyon sina Reb at iba pang kasapi ng LFS na kinakailangang makapag-rekluta ng 10 estudyante ang bawat myembro kada linggo (ito ay isa sa kanilang gabay para sa exponential na paglaki ng kasapian) upang mabuo na ang KPB at Komite sa Pagbubuo ng unang Pangkalahatang Assembliya (KomPag) para maging pormal na maitatag ang LFS-Quirino HS Chapter.
Sa gitna ng kaniyang pag-oorganisa, madalas niyang marinig ang pagdadahilan ng mga kapwa niyang mag-aaral gaya ng: “maraming project at home work”, “baka pagalitan ako ng mga magulang ko”, “mas gusto ko mag-DOTA”, “baka ma-guidance ako”, “baka boring lang yan”, at marami pang iba. Subalit, hindi siya nagsasawang magpaliwanag at ipaunawa sa kanila ang kalagayan ng mga kabataan at lipunan, ganoon din ang kahalagahan ng pagsali sa LFS para kumilos at magpakilos sa maraming kabataan na isulong ang karapatan sa edukasyon. “Marami
kayong matutunan hindi lamang sa subject na araling panlipunan,” aniya. “Meron ding workshop, community service, BMI (Basic Masses Integration) o immersion, at marami pa,” dagdag niya.

Magpa-kilos
Nito lamang nakaraang buwan ay nagpahayag ang rehimeng US-Aquino kasapakat ang Department of Education ng isang panukalang pagdadagdag ng dalawang taon sa basic education (tig-isang taon sa elementarya at HS) o mas kilala bilang K-12. Mabilis na inirehistro ng mga kasapi ng LFS ang disgusto sa panukalang ito. Isa si Reb sa mga masisikhay na nagpapaliwanag kung ano ang mga epekto nito sa mga mag-aaral, magulang at maging sa mga kawani sa paaralan. “Dagdag pasakit sa mga magulang, estudyante at lalong dagdag pasakit sa teachers sa elementary at High School,” pagpapaliwanag niya.
Kasama ng maraming kasapi ng LFS, isa siya sa mga lumalahok at nagpapalahok sa mga mobilisasyon; nagsasagawa ng room-to-room, org-to-org, discussion groups, alternative classes, at iba pang porma ng propaganda-edukasyon, para maunawaan ng nakararami kung ano ang epekto sa mamamayan ng isang komersyalisado, kolonyal at pasistang sistema ng edukasyon.
 
“Makakamit lamang tunay pagbabago ng sistema sa pamamagitan ng rebolusyon”

At habang puspusang nagbibigay ng mga talakayan hinggil sa mga maiinit na usapin ng kabataan at ng mamamayan,agad silang nagtatalakay ng mga pag-aaral sa ilalim ng kurikulum ng PADEPA, upang higit na mapataas ang pampulitakang kamulatan ng mga estudyante. Mula sa ganitong praktika, madalas silang nakakapag-rekluta ng mga bagong kasapi ng LFS.

Naniniwala si Reb na makakamit lamang ang isang dekalidad na edukasyon kung magsasama-sama ang mga kabataan at mamamayan sa pagpapanawagan ng mataas na budget sa edukasyon at pagtataguyod ng isang makabayan, siyentipiko at makamasang edukasyon. “Ang kailangan lang ay buksan nila [kabataan at mamamayan] ang kanilang isipan, kung ano ang mga nangyayari sa lipunan,” sinserong pahayag ni Reb.

 Kaya ako nagpapatuloy kasi, hindi pa ayos ang sistema sa lipunan, budget sa edukasyon at hindi pa nakakamit ang karapatan ng mga estudyante,” naka-ngiti niyang sabi. Pinaliwanag din ni REB na isa sa mga tungkulin ng bawat kasapi ng LFS ang ipaunawa sa mamamayan ang pangangailangan sa pagsusulong at pagtataguyod ng pambansang demokrasya. “Ang pagiging aktibista, ay pagsasakrispisyo ng buhay mo para sa bayan,” aniya. “Makakamit lamang tunay pagbabago ng sistema sa pamamagitan ng rebolusyon,” determinadong pagtatapos ni REB.
*Reb, pinaikling salita ng Rebolusyon. Ito ang kaniyang napiling alyas sa Red Star Crew**,
dahil ang kaniyang likhang-sining ay inaalay niya sa rebolusyon
**Ang Red Star Crew ay itinatag noong taong 2008. Ito ay grupo ng mga high school students
na graffiti artist na ang layunin ay makapag-propaganda ng isang
makabayan, siyentipiko at maka-masang kultura


Akda ni: Anna Tolentino
Grapiks ni: Mikoy Echavez


Unang inilathala:
COMMITMENT
(The Official Publication of League of Filipino Students)
Regular Issue June-September 2010

0 mga pandadaot:

Post a Comment