Sa sidewalk

on Thursday, June 23, 2011
Pinapakinggan
     ang pagtipa
          ng ulan sa kalsada't bubong.
At pinapanuod
     ang pagindak nito
         sa ilaw ng poste.

0 mga pandadaot:

Post a Comment